روز اول

سلام امروز روز اول بود و برنامه من اینه که چیزایی رو که خوردم رو جمع بندی کنم. در کل خوب بود... احساس خوبی دارم...به خاطر اینکه این اواخر پر خوری میکردم خیلی گرسنه ام شد ولی مقاومت کردم.

۱ لیوان آب ناشتا 

 

صبحانه یک پنجم باگت با پنیر 

 

میان وعده هیچی 

 

ناهار ۴ قاشق پلو با ۱ کتلت کوچولو و ۳ قاشق ماست

 

میان وعده ۱ خیار با ۵ تا آلوچه 

 

شام ۲ قاشق پلو با یکم گوشت 

 

نه: به ناهار بیشتر  

    به ناخونک زدن 

    به پفک 

    به بستنی