شنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهار شنبهپنج شنبهجمعه
صبحانه

تخم مرغ و گوجه فرنگی 

۴۴۵

ناهار

پلو و مرغ  

۶۰۰

شام

یه پیاله آش (عصرانه) 

۴۰۰

میان وعده

بادام  

خیار 

۴۵

جمع کالری۱۴۹۰
آب ناشتانه
نوشیدنیچای و آب ۶ لیوان
نه!

به رانی 

به آجیل 

سر کشی

تیتیش مامانی 

صبا خانومی

احساسعذاب وجدان به خاطر شام دیشب
ایول هاکه ورزش رو شروع کردی
ایوای هاآش نزدیک شب نباید میخوردم
ورزش و تحرک

دراز نشست 

پرس سینه 

تو دادن شکم 

 

 

در مورد حساب کتاب کالریا یکم مشکل دارم 

راستی محدوده کالری من چقدره؟؟  

به وبلاگ ها که سر میزنم انگیزه ام بیشتر میشه و متوجه میشم که من زیاد میخورم متاسفانه... 

منتظر کمک ها تون هستم تا اشتباهام رو بگین... 

کوفته